Oogsttijd

Jan-Richard Kikkert,
Head of Architecture Department

Bij bestudering van de oogst van 2016 valt onmiddellijk de kwaliteit en diversiteit op. Thema’s als hergebruik, omgang met de dood en rol van natuur in architectuur zijn met meerdere projecten vertegenwoordigd. Van het nieuw leven blazen in een nooit afgebouwd stadion in Vilnius door middel van een grootstedelijke aanpak tot de aanpak van verwaarloosde woonwijken in New York doormiddel van strategische interventies en toevoegingen.

Of dichter bij huis, het omtoveren van het voormalige stadhuis op de Dam tot Huis van de Stad door middel van een minimaal aantal cruciale ingrepen en de transformatie van het voormalige atelier van Hildo Krop naar een plek waar senioren op een menswaardige manier hun oude dag kunnen beleven. Waar in het laatste project bio-based materialen zijn ingezet om de architectonische ingrepen mee te realiseren, is het maximaal stimuleren van de biodiversiteit het uitgangspunt geweest voor een ontwerp dat het voormalige tropenhotel radicaal verbouwd tot een gebouw waar mens, flora en fauna op gelijkwaardige voet samenleven.

Ook de maatschappelijke rol van architectuur is expliciet onderzocht in een aantal projecten, zoals een prominent aan het IJ gelegen gerechtsgebouw dat door een nieuwe typologie de rechtspraak weer zichtbaar in het hart van de stad plaatst en een voorstel om de Rooms Katholieke kerk van Schagen door middel van een stelsel van pleinen weer de (sociale) betekenis in de stad te geven die het gebouw oorspronkelijk had.

Het positieve effect van de interdisciplinaire opzet van de opleiding toont zich duidelijk in een aantal plannen waarbij het samengaan van architectuur en landschap zorgt voor het succes van het voorstel. Daar waar op Terschelling een gebouw bedacht is waarbij natuur expliciet wordt ingezet om een troostrijke omgeving te maken, wordt dichterbij, aan het Nieuwe Diep, de fundamentele breuk tussen mens en natuur hersteld.

Het lijkt erop dat deze generatie afstudeerders weer bezig is met echte architectuur (Real Architecture). De wil om gebouwen te ontwerpen die hun bestaansrecht ontlenen aan onzinnige vormen en misplaatst kleurgebruik hebben zij achter zich gelaten. Aangezien er ongeveer 10 jaar zit voordat er in de geest van het huidige studentenwerk daadwerkelijk gebouwd wordt, kunnen we ons nu vast verheugen op mooie tijden.

luc engelhard