schetsontwerp

Een vrijblijvend gesprek met elkaar; een uitwisseling van ervaringen, wensen en gegevens. Als de ‘juiste klik’ er is maken we een afspraak voor een schetsontwerp welke de nieuwe tuin verbeeldt in een plattegrond en 3D fragmenten. In het gehele plan zijn uw wensen vertaald met een plus!

Het plan is zeer goed leesbaar en de beleving is voelbaar, een en ander wordt versterkt door referentiebeelden. Waar vergunningen nodig zijn geven wij dit aan en de beste weg hoe dit in te steken. Aan de hand van het schetsontwerp wordt een prijsindicatie gemaakt van de realisatie door een erkend hoveniersbedrijf en eventueel een bouwbedrijf. Het schetsontwerp heeft een vooraf vastgelegde prijs, eventuele bijstellingen zijn hier inbegrepen.

definitief ontwerpfase

Na de goedkeuring van het schetsontwerp en de indicatieve prijs van realisatie worden materialen en details besproken en verder gespecificeerd. Waar nodig worden constructietekeningen gemaakt en (deel) matenplannen. Waar nodig worden vergunningen aangevraagd.

Het definitief ontwerp kan een vastgelegde prijs hebben, afhankelijk van de intensiteit van de bouwkundige onderdelen en de nog onbekenden lopende de realisatie.

beplantingsplan

In het schetsontwerp zijn beplantingsindicaties zichtbaar gemaakt en besproken. Dit wordt uitgewerkt in een beplantingsplan, de juiste plant op de plek waar zij zich thuis voelt en de verschillende combinaties van de planten onderling en het spel met de bestaande en gecreërde lijnen en vlakken.

Het beplantingsplan heeft een vooraf vastgelegde prijs, eventuele bijstellingen zijn hier inbegrepen.

luc engelhard